Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...
Kategorie
Kontakt
 • P.P.H.U. Magomet Tomasz Jaworski
 • P.P.H.U. Magomet Tomasz Jaworski
  NIP: 857-165-36-56

 • E-mail:magomet@magomet.pl
 • Telefon609 047 145
  609 047 597
  91 39 51 695
 • Gadu Gadu8561817
 • Godziny działania sklepucodziennie 8.00 - 15.00
Statystyka
 • Ilość produktów: 1120
 • Ilość kategorii: 84
 • Ilość promocji: 9
 • Ilość nowości: 19
 • Aktualnie klientów na stronie: 1
 • Sklep odwiedziło: 3623 klientów
 • Sklep działa od: 25-05-2020
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu

§ 1 Strony transakcji

 

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.magomet.pl jest P.P.H.U Magomet Tomasz Jaworski (zwane dalej Sprzedającym) z siedzibą w Resku (kod: 72-315) przy ul. Aleja Wolności 34 wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 1048/2000. Magomet jest zarejestrowany pod numerem NIP:857-165-36-56, REGON: 812065749.

 2. Stroną dokonującą zakupów w Magomet mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zwane dalej Nabywcą.

 

§ 2 Przedmiot transakcji

 

 1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na witrynie internetowej www.magomet.pl.

 2. Wszystkie produkty oferowane w Sprzedającego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedającego www.magomet.pl są podane w złotych polskich i są cenami BRUTTO

 4. W każdym przypadku przy finalizowaniu zakupów podawana jest całkowita kwota (produktów) do zapłaty będąca ceną brutto. Koszt transportu jest określany przez Nabywcę poprzez wybór odpowiedniej opcji.

W Przypadku brak wyboru opcji przez Nabywcę lub wyboru opcji Najtańsza rodzaj i koszt transportu jest uzgadniany przez Sprzedającego z Nabywcą pisemnie.

 1. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Nabywcę. W sytuacji niezależnej od Sprzedawcy a dotyczącej nagłej podwyżki cen towarów przez ich dostawców, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulacji zamówienia w przypadku gdy Nabywca nie akceptuje nowej ceny towaru.

 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne produktów umieszczonych na witrynie internetowej były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez producenta.

 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

§ 3 Składanie zamówień i potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji

 

 1. Nabywca składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje poprzez złożenie przez niego zamówienia na stronie internetowej sklepu.

 2. Zamówienia na towary znajdujące się na stronach internetowych Sprzedającego można składać poprzez:

a) wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie www.magomet.pl,

b) przesłanie zamówienia e-mailem na adres magomet@magomet.pl,

c) przesłanie zamówienia faksem na numer +48 0091 39 51 695

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym regulaminie oraz na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

 2. Nabywca ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, przez wysłanie listu elektronicznego na adres magomet@magomet.pl lub listu poleconego na adres siedziby Sprzedającego.

 3. Administratorem bazy danych jest P.P.H.U. Magomet z siedzibą przy ul. Aleja wolności 34, 72-315 Resko.

 4. Zamówienie złożone poprzez sklep www.magomet.pl musi zostać potwierdzone przez Sprzedającego poprzez zwrotne odesłanie e-maila z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i podaniem przewidywanego czasu jego realizacji. Wysłanie potwierdzenia otrzymania zamówienia rozpoczyna fazę realizacji zamówienia.

 5. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego, w przypadku braku możliwości dostarczenia Nabywcy potwierdzenia złożenia zamówienia, w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

 

§ 4 Termin realizacji i termin otrzymania przesyłki

 

 1. Czas realizacji zamówienia jest to czas, jaki upływa od dnia potwierdzenia zamówienia do dnia wysyłki towaru do Nabywcy, przy czym uwzględniane są tylko pełne dni robocze.

   

  Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

   

 2. W przypadku, jeśli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany przez Sprzedającego w mailu potwierdzającym, Sprzedający skontaktuje się z Nabywcą, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Jeżeli zamówienie składa się z kilku produktów, to liczy się najdłuższy z czasów dostawy. W takim przypadku Sprzedający informuje Nabywcę telefonicznie lub drogą e-mailową i prosi o wyrażenie zgody na wysyłkę częściową. W takiej sytuacji do dodatkowej przesyłki doliczany jest koszt transportu.

 3. TERMIN OTRZYMANIA przesyłki równy jest sumie CZASU REALIZACJI zamówienia oraz CZASU DOSTAWY przesyłki. Czas dostawy przesyłki przez firmę kurierską to zazwyczaj drugi lub trzeci dzień roboczy (poza sobotą, niedzielą i świętami) licząc od dnia wysyłki.

 4. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej. Sprzedający nie ponosi także żadnej odpowiedzialności w przypadku jeżeli opóźnienie w realizacji dostawy towaru zostało spowodowane przyczynami od niego niezależnymi a w szczególności działaniem tzw. siły wyższej rozumianej na potrzeby niniejszej umowy jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia ani do zapobieżenia a w szczególności jako katastrofalne działanie sił przyrody (np. powódź, pożar itp.), akty władzy wykonawczej i ustawodawczej, znaczące zaburzenia życia zbiorowego (np. strajki, rozruchy itp.) jak również niedotrzymanie terminu dostawy przez producenta, importera lub sprzedawcę.

 5. Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania, w miarę możliwości, Nabywcy o wystąpieniu tej zewnętrznej przyczyny i do zrealizować zamówienie niezwłocznie po jej ustaniu.

 6. W przypadku płatności przelewem przed wysyłką czas otrzymania towaru wydłuża się o czas realizacji przelewu.

 

§ 5 Dostawa towaru

 

 1. Na terenie Polski zamówiony towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Nabywca jest obciążany kosztami dostawy podawanymi podczas składania zamówienia.

 2. Koszt dostawy poza granice Polski jest każdorazowo ustalany przez Sprzedającego z Nabywcą.

 3. Podczas odbierania przesyłki od kuriera Nabywca jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę, rozdarcia kartonu, ślady zgniecenia. W przypadku wystąpienia uszkodzeń transportowych lub niezgodności z zamówieniem Nabywca zobowiązany jest do spisania w obecności kuriera Protokołu uszkodzeń lub Protokołu niezgodności oraz skontaktowania się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy i uzgodnienia dalszych czynności. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Nabywcy z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

§ 6 Forma płatności

 

 1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana przez Nabywcę w uzgodnieniu ze Sprzedawcą:

- gotówką tylko w przypadku osobistego odbioru towaru z magazynu Sprzedającego,

- za pobraniem - gotówką kurierowi przy odbiorze towaru,

- przelewem przed wysyłką towaru na podstawie faktury pro-forma przesyłanej Nabywcy faxem lub e-mailem przez Sprzedającego,

- przelewem z odroczoną płatnością forma dostępna tylko dla firm z którymi uzgodniono stałe warunki współpracy.

 1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
  - ograniczenia sposobu płatności wyłączenie do możliwości płatności przelewem przed wysyłką towaru lub

- wymagania wniesienia przedpłaty, której wysokość jest ustalana indywidualnie dla każdego zamówienia. Ta forma jest stosowana zwykle w przypadku nietypowych produktów produkowanych lub sprowadzanych pod konkretne zamówienia.

 

§ 7 Gwarancja, reklamacje i zwroty

 

 1. W celu reklamacji towaru należy skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedającym.

 2. Towary importowane dostępne na stronach Sprzedającego nie są objęte prawami rękojmi ( art. 558 § 1 kc ) zgodnie z informacją od importera.

 3. Towary pochodzenia krajowego dostępne na stronach Sprzedającego są objęte gwarancją producenta lub sprzedawcy. Okres gwarancji jest różny w zależności od wystawcy gwarancji.

 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub niezgodności towaru z zamówieniem należy postępować zgodnie z § 5 Dostawa towaru. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie ponownie skompletować i dostarczyć brakujące towary bez obciążania Nabywcy dodatkowymi kosztami.

 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa odstąpienia, towar należy odesłać na własny koszt. Przesyłki ze zwrotem towaru przesyłane do Sprzedawcy za pobraniem lub na jego koszt nie będą przyjmowane i zostaną odesłane do nadawcy.

 1. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym. Oznacza to, że towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne nieuszkodzone opakowanie).
  6.1. Sprzedawca nie przyjmuje od Nabywców przesyłek (zwrotów) bez wcześniejszego uzgodnienia. Zgłoszenie zwrotu towaru Nabywca przesyła przez wysłanie wiadomości na adres: magomet@magomet.pl. Towar należy zwrócić do Sprzedawcy w przeciągu 3 dni roboczych od zaakceptowania zgłoszenia, w innym wypadku zgłoszenie będzie rozpatrywane ponownie.
  6.2. Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa Nabywca. Odpowiedzialność za bezpieczne dostarczenie zwracanego towaru do magazynu Sprzedawcy w stanie nienaruszonym ponosi Nabywca. W przypadku uszkodzenia lub utracenia przesyłki Nabywca ma prawo dochodzić zwrotu utraconej lub zniszczonej wartości od firmy kurierskiej, która przewoziła towar.
  6.3. Sprzedawca ciągu 3 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do Nabywcy listem priorytetowym. Nabywca powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Nabywcy.
  6.3.1. W przypadku kiedy klient zdecyduje się zwrócić towar, naliczany będzie:
  a) repacking zwrotny, który wynosi 25 zł brutto za każde rozpoczęte 30kg, i
  b) koszty logistyczne zwrotu towaru, wynoszące 25% wartości zwracanego towaru, ale nie mniej niż 20,00 zł brutto +5,00 zł brutto za każdą zwracaną pozycję.
  6.4. Towar, który nosi znamiona użytkowania lub uszkodzenia nie podlega zwrotowi i Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.  W takim przypadku Nabywca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru od Sprzedawcy.

  7. Różnice w wyglądzie produktów (np. kolory, faktura itp.) na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią podstawy reklamacji.

  8. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

  9. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

  10. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

 

 

§ 8 Inne postanowienia

 

 

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach magomet.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w magomet.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 4. Klient przy pierwszym logowaniu w serwisie magomet.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedawcą.

§ 9 Ochrona prywatności

 

 1. Sprzedawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

 

 1. Sprzedawca stosuje pliki "cookies" (ciasteczka) czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego ułatwiające i upraszczające wybór produktów w sklepie internetowym. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez klientów. Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na funkcjonalność dostępną na stronie internetowej.
  Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt z naszym działem handlowym pod numerem telefonu +48 91-39-51-695 lub adresem e-mail magomet@magomet.pl 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl